Klasifikasi Semut Merah


Klasifikasi Semut Merah - Semut merah merupakan salah satu jenis dari semut, semut sendiri adalah jenis serangga atau Arthropoda. Semut sendiri memiliki 12.000 jenis. Semut biasanya dikenal dengan serangga sosial. dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Semut merah biasa juga disebut dengan sebutan semut rangrang atau dikenal dengan istilah nama latin Oechophylla smaragdina.

Semut merah

Semut merah atau semut rangrang mudah ditemui di pepohonan sekeliling rumah. mereka membuat sarang dengan merangkai dedaunan menjadi buntalan yang tersebar di tajuk-tajuk pohon. Untuk meyebarkannya cukup dengan menaruh beberapa semut merah dalam satu pohon maka penyebarannya akan cepat apalagi bila terdapat bahan makanan untuk dimangsa seperti ulat atau kepompong yang banyak.

Klasifikasi Semut Merah
Ordo : Hymenoptera
Family : Formicidae
Subfamily : Formicinae
Genus : Oechophylla 
Species : Oechophylla smaragdina


thumbnail Title : Klasifikasi Semut Merah
Posted by : Budhii Yanto
Published : 2014-11-03T10:44:00+08:00
Rating : 4,5
Reviewer : 50 Reviews

Posted by: Budiyanto
biologionline Updated at: 10.44